Alle denkbare soorten stro.

Krijn Tanis Fourages B.V. levert alle denkbare soorten stro in grote balen. Het stro wordt grotendeels door ons zelf gemaaid, geschud, geharkt en vervolgens geperst. Daarna wordt het naar de opslag verreden met onze vrachtwagens.

Door het in eigen beheer uitvoeren van de werkzaamheden, hou je kwaliteit goed in de hand.

Hakselpers

In Oost-Duitsland zijn er een aantal hakselpersen in gebruik, waaronder een hakselpers 1290 HDP. Daar kan hooi, stro en koolzaadstro mee gehakseld worden en tegelijk geperst.

De lengte van het product wordt gehakseld op 1 t/m 3 centimeter. Gezien de marktontwikkelingen, is daar nu momenteel veel vraag naar.

De Hakselaar kan worden uitgezet en dan kan ervoor gekozen worden om lang of gesneden stro te maken.